Rots & Water

Rots & water; jezelf zijn in contact met de ander

Rots & Water is een therapeutisch programma voor jongens en meisjes van 8-16 jaar die kwetsbaar zijn en/of moeite hebben hun gedrag af te stemmen op de ander. Moeite in de sociale omgang kan een gevolg zijn van ontwikkelingsproblemen (bijv. ADHD of PDD-NOS), angst, verlegenheid, agressie en/of spanningsklachten.

Rots & Water richt zich op het versterken van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid. Daarnaast leren de kinderen/jongeren hun zelfbeheersing en mogelijkheden om samen te werken te verbeteren, zonder daarbij zichzelf te verliezen. Het gaat erom dat kinderen/jongeren hun eigen behoeftes, verlangens en krachten leren ontdekken, reguleren en communiceren.

Een belangrijk speerpunt is dat jonge mensen leren samenwerken, samen spelen, samen leven. Zij moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of Waterhouding moeten worden gekozen. Deze keuze is niet altijd makkelijk, maar wordt eenvoudiger als je gecentreerd bent en gegrond; ofwel in je eigen kracht staat.

 

Werkwijze

Integra biedt Rots & Water aan in relatief kleine groepen waarbij kinderen/jongeren van dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar worden geplaatst. Via fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en geoefend. Naast het lijfelijk ervaren, wordt er geoefend met het verwoorden van gevoelens en gedachtes. Deze combinatie bevordert de bewustwording en de gedragsverandering. Huiswerkopdrachten helpen om het nieuwe gedrag in het dagelijks leven toe te passen.

Het programma duurt in totaal 10 weken, met twee terugkomstbijeenkomsten in de 13e en 16e week. De ouders worden er gedurende het gehele programma bij betrokken, dat wil zeggen dat ze aanwezig zijn bij de intake, een tussentijdse ouderbijeenkomst en de laatste bijeenkomst als de kinderen/jongeren hun certificaat ontvangen.

 

Aanmelding

U kunt telefonisch een afspraak maken bij één van de Rots & Water trainers; Marjon Douma. Er wordt een intake gepland, waarin besproken wordt aan welke doelen het kind wil gaan werken. Ook wordt dan bekeken of het kind/de jongere direct in aanmerking voor het programma komt of dat het mogelijk beter is een andere route te bewandelen.

 

Vergoeding

In de intake zal nader bekeken worden of er voor uw kind vergoedingsmogelijkheden voor het programma zijn. Mogelijk op basis van fysiotherapievergoeding of particuliere nota van € 275,-

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak? Wij staan u graag te woord. U kunt bellen of mailen naar: 0517- 431789 / info@integrabeweegt.nl

Bij voldoende deelname start een nieuwe groep.

Gezondheidsaanbod

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Wij helpen u graag!