Cogmed geheugentraining

Voor wie is een COGMED werkgeheugentraining geschikt

We kennen veel kinderen (en volwassenen) die een profiel hebben waarbij de volgende kenmerken vaak naar voren komen (bijvoorbeeld op school):

 • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
 • Lijkt niet te luisteren naar wat ik zeg
 • Ik vraag een boek en een potlood op tafel te leggen en 9 van de 10 keer gebeurt het niet
 • Na 2 instructies, is hij de eerste alweer vergeten
 • is snel afgeleid
 • Let vaak niet op
 • Als een som moet worden uitgerekend, die hij aankan, vraagt hij”Wat was de som ook al weer?”
 • Zit veel te dromen
 • Als hij al kan beginnen met een taak dan haakt hij vaak halverwege af
 • Vraagt vaak “Wat moest ik ook al weer doen?”
 • Is meestal als laatste klaar

Vaak worden deze kinderen gediagnosticeerd met aandachts- en concentratieproblemen.

Uit recent onderzoek blijkt dat deze aandachts- en concentratieproblemen vaak een onderliggend werkgeheugenprobleem maskeren. Werkgeheugenproblemen hebben een grote impact op het leren.

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en vervolgens die informatie te gebruiken in ons denken.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfer-effect heeft naar het kunnen volgen van instructies, impulscontrole, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma

Dit is een computerprogramma waarbij kinderen (en volwassenen) 5 weken lang, 5 dagen in de week, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen kan volgen en dit 1 maal per week telefonisch (met kind en ouder) bespreekt.

Wat zijn de resultaten

De mogelijke resultaten van Cogmed liggen vooral op de volgende vlakken:

 • Beter instructies onthouden en onthouden wat de volgende stap is bij handelingen die uit een opeenvolging van activiteiten bestaat
 • Beter nieuwe dingen leren
 • Beter lezen, begrijpen wat je net gelezen hebt en informatie selecteren
 • Beter organiseren van het dagelijks leven, onthouden wat je mee moet nemen en onthouden wanneer bepaalde dingen plaatsvinden
 • Beter luisteren naar andere mensen en op een gepaste manier reageren
 • Beter dingen plannen en een goed tijdsbesef hebben
 • Beter controle hebben over impulsief gedrag

Blijvende resultaten

De resultaten van de werkgeheugentraining zijn veelal blijvend, en kunnen zelfs nadat de training is beëindigd worden verbeterd. Dit komt omdat het werkgeheugen zeer veel wordt gebruikt in het dagelijkse leven.

Vergoedingen van Cogmed

Cogmed wordt als onderdeel van een psychologische behandeling vergoed vanuit door zowel de zorgverzekeraars als door het zorgkantoor. Hiervoor is wel een verwijsbrief van een huisarts of bedrijfsarts benodigd.