Beweegprogramma COPD en Astma

Een programma gericht op het verbeteren van het inspannings-vermogen voor mensen met COPD of Astma.

Het programma heeft als doel bij de deelnemer de algehele belastbaarheid te verbeteren, het inspanningsvermogen te verbeten en leren om te gaan met COPD en Astma. De deelnemer krijgt inzicht in factoren die van invloed zijn op de aandoening. Daarbij wordt er ingegaan op de gedragsmatige kant; is het nodig en zo ja hoe past u uw leefstijl aan, heeft u plezier in bewegen of hoe kunt u dit krijgen?