Kanker: opnieuw in evenwicht

Welke invloed heeft kanker op mij en mijn lichaam?

Kanker is een ingrijpende ziekte, die u zowel lichamelijk als emotioneel uit balans kan brengen. Het is een ziekte waarbij soms langdurige en intensieve behandelingen moeten worden ondergaan. Voorafgaand aan, tijdens of na dergelijke behandelepisodes, vraagt men zich vaak af hoe zijn of haar leven er straks weer uit komt te zien. Als u de draad weer op wilt pakken, maar twijfelt over wat u wel of niet kunt, kijkt Integra graag samen met u of een individuele behandeling of een groepsprogramma voor uw herstel waardevol kan zijn.

Wat kan Integra voor u betekenen?

Integra is een centrum voor Fysiotherapie, Training en Coaching in Harlingen, dat werkt vanuit een integraal mensbeeld: lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Integra heeft een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de oncologie en in oedeemtherapie, (het behandelen van vochtproblemen die ontstaan ten gevolge van het verwijderen van lymfklieren). Het is gebruikelijk om in een kennismakingsgesprek te bespreken of individuele behandeling en/of een groepsbehandeling voor u geïndiceerd is. Een psycho-oncologisch hulpverleenster en psycholoog werken mee in het groepsprogramma, en kunnen ook individueel geconsulteerd worden.

Groepsprogramma

In het groepsprogramma werkt u aan verbetering van uw conditie en wordt er aandacht besteedt aan de emotionele en sociale gevolgen van kanker. Gebleken is dat deelnemers aan het programma zich duidelijk beter gaan voelen, beter in balans komen en klachten als vermoeidheid afnemen.

Vergoeding

U kunt aan dit programma deelnemen met of zonder verwijzing van uw huisarts. In enkele gevallen kan uw verzekering echter een verwijzing als vereiste hebben. Afhankelijk van uw verzekering wordt het programma volledig of ten dele vergoed worden. De mogelijkheid bestaat ook om op eigen kosten deel te nemen.