Rugtriatlon

Voor wie?

De rugtriatlon is een training- en begeleidingsprogramma voor mensen met chronische lage rugklachten en recidiverende lage rugklachten. Frequent horen we binnen ons centrum dat er al veel aan iemands rug gedaan is, maar dat weinig echt geholpen heeft. Men weet vaak ook niet meer wat nu wel of niet goed is voor de rug. De rugtriatlon speelt hier nadrukkelijk op in.

Het programma is gebaseerd op een aantal belangrijke peilers uit de hedendaagse trainingsleer, te weten:
– individueel programma, individueel doel, naar aanleiding van een intake.
– niet pijn maar activiteit staat centraal in de belastingopbouw.
– veel relevante informatievoorziening voor de deelnemers, o.a. in de vorm van een eigen trainingsboek.
– naast weefselopbouwtraining van de structuren rondom de rug, is er ook gerichte aandacht voor het verbeteren van de belastbaarheid, algehele conditie en “lifestyle”.

Dag en tijdstip
Op aanvraag.

Duur
Afhankelijk van de rugklacht die u heeft, variërend van een half jaar tot een jaar.

Vergoeding
Het programma wordt geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van fysiotherapie. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering die u heeft.