Tarieven Fysiotherapie

(In het geval uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt)

Zitting € 34,00
Zitting Kinderfysiotherapie € 45,75
Zitting Manuele therapie € 45,75
Zitting Oedeemtherapie € 45,75

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 51,00
Shockwave € 60,00
Screening € 16,50
Intake en onderzoek na screening € 45,75
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,75
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 61,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 44,75

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2-4 personen € 29,75
Groepszitting voor behandeling 5-10 personen € 22,50
Toeslag voor uitbehandeling € 14,25
Toeslag buiten reguliere werktijden in overleg

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 44,75
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling
Eenvoudige, korte rapporten € 44,75
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 88,75