Opstellingen

Opstellingen (ook wel vaak familie-opstellingen of systemisch werk genoemd ) is een methode om zichtbaar te maken wat er, vaak niet bewust, speelt als we onze draai in het leven niet gemakkelijk vinden. We voelen ons geremd of tegengehouden om dingen, die we eigenlijk graag willen, aan te pakken of om keuzes te maken. Het leven wenkt maar we gaan er niet op in omdat we innerlijk verstrikt zitten. Vaak gaan die verstrikkingen terug op gebeurtenissen en reactie-patronen uit het gezin waarin we opgroeiden en die in families daarvoor mogelijk ook al speelden. Zowel in onze omgeving als in onze innerlijke wereld, is een moeilijkheid bijna altijd een weerspiegeling van een verstoorde orde : we nemen niet of onvolledig onze juiste plek in. Een moeilijkheid kan oplossen als we onze juiste plaats innemen omdat het leven dan in een veilige bedding kan stromen.

De opstellingen wordenop aanvraag gedaan door Marjon en/of Feico. Beide zijn zij opgeleid bij het Hylke Bonnema instituut voor familie- en organisatieopstellingen. Marjon is tevens opgeleid in trauma-opstellingen (Dr. Franz Rupert) en systemisch werk Orshoven Instituut.

RELATIEOPSTELLINGEN VOOR EEN ANDER PERSPECTIEF OP JE RELATIE

Een relatieopstelling kan diepere inzichten geven want soms kom je er samen niet uit. Er is een steeds terugkerend probleem wat maar niet wil oplossen. Er zijn patronen in jullie relatie ontstaan die jullie niet verder brengen. Met relatieopstellingen onderzoeken we de diepere mechanismen, de patronen, die we allemaal maar al te goed kennen. De pijn, woede en het verdriet die omhoog komen in onze meest intieme relaties. We kunnen de ander vaak niet echt meer zien voor wie hij of zij is. Want we zijn innerlijk dan te verbonden met onze eigen verhalen die in ons hoofd rondgaan. Welke vaak te maken hebben met ons eigen familie systeem van herkomst. De conflicten die zich afspelen in ons dagelijks leven, worden vaak ook gevoed door bewuste of onbewuste conflicten uit ons verleden.

NAAR JEZELF KIJKEN

Het is belangrijk om naar binnen te blijven kijken, hoe moeilijk dat soms ook is. We beschuldigen namelijk makkelijker de ander. Maar we weten ook het ligt namelijk nooit echt helemaal aan de ander. We maken vaak de ander verantwoordelijk voor ons gemis, onze niet vervulde behoeften, die we als kind niet vervuld hebben gekregen. Maar zo heeft iedereen pijnstukken in zich. We kunnen namelijk last hebben van loyaliteit en verstrikkingen in het familieveld waar we soms zonder het te weten in vast zitten.

SAMEN IN VERANDERING

We gaan met behulp van relatieopstellingen onze diepere emotionele blokkades, patronen en communicatie onderzoeken. Dit zullen we doen op een zeer veilige manier. We zullen op geen enkele manier werken met voor naaktheid dan ook in de groep. Het is echt een reis die je samen maakt. We zullen naast de opstellingen, theorie bespreken over communicatie in relaties en ook enige contact- en communicatie oefeningen doen met je eigen partner natuurlijk.

Inhoud familie opstellingen

Bert Hellinger , de grondlegger in Nederland van de familie opstellingen, ontdekte dat een verborgen, niet-bewuste, dynamiek in families vaak de oorzaak is van blijvende verstoringen zowel lichamelijk (zoals blijvende vermoeidheid, chronische klachten, …) als innerlijk (zoals verlatingsangst, gebrek aan zelfvertrouwen, onmogelijkheid om tot rust te komen, onzekerheid, niet het juiste beroep vinden, diep verdriet, weinig levenslust, …).

Opstellingen tonen dan ook de belangrijke elementen waardoor een ‘probleem’ blijft bestaan. Een opstelling kan soms ook oplossend werken en laten zien welke richting je op moet gaan om  je “probleem” te veranderen.

Werkwijze opstellingen dag

Marjon & Feico doen een introductie om de deelnemers te introduceren in het opstellingen werk. Na de introductie, kijken we, wie als eerste een opstelling wil doen. Na de eerste opstelling wordt gevraagd wie daarna zijn of haar opstelling wil doen. De deelnemers die op dat moment zelf geen opstelling doen, worden gevraagd representant te zijn in de opstelling van de ander. Zie een uitgebreidere beschrijving hieronder.

Nadere beschrijving

Degene die de opstelling wil doen, “de vraagsteller”, geeft aan waarover hij helderheid wil en wat degene in het leven beperkt en/of wil veranderen. Met behulp van Marjon en Feico, wordt degene gevraagd een deelnemer te kiezen  om in de opstelling te komen die een persoon  of element (die met de vraag verbonden is), wil representeren. Deze representant neemt dan voor de duur van deze opstelling de plaats in van deze persoon of het element. De representanten nemen, vanuit een innerlijk aanvoelen, een plek in binnen de opstelling. Door hun onderlinge positie (bijvoorbeeld : wie staat in het midden of dichtbij of juist veraf, wie kijkt weg in de verte of richt de blik naar beneden ) toont zich meestal al de verstrikking die aan de basis ligt van het probleem. In onze tussenkomsten zullen we niet zozeer een doel nastreven als wel volgen wat zich aandient in de opstelling. We zullen ons hierbij afstemmen op wat nu voor de vraagsteller de meeste zorg en aandacht behoeft.

De representanten voelen zo nauwkeurig mogelijk hun lichamelijke en innerlijke reacties. Vanuit hun eigen aanvoelen of op aanwijzing van de begeleider van de opstelling, nemen de representanten nieuwe posities aan. Wordt bijvoorbeeld de vader van de vraagsteller in de opstelling gevraagd terwijl de moeder reeds in de opstelling staat dan is de kans groot dat deze personen zich ten opzichte van elkaar gaan bewegen/verplaatsen.

De vraagsteller neemt dit gebeuren in zich op en herkent bewegingen of ziet dingen gebeuren die daarvoor nog niet inzichtelijk waren. Dit kan mede helpen een innerlijke verandering te laten plaatsvinden.

Bij het einde van de opstelling neemt de vraagsteller meestal de plaats in van zijn/haar representant om vanuit die nieuwe positie nog intenser de energetische verandering te kunnen beleven. De positieve uitwerking van de opstelling gebeurt in grote mate via het ervaren dat een heel andere gevoelsstroom mogelijk wordt door de nieuwe ordening. Tevens kan er door openbaring van dingen die degene nog niet gezien had, niet wist veranderingen plaats vinden.

Deelnemen aan een opstelling kan als je een eigen vraag wil inbrengen maar zeker ook als aandachtige representant/deelnemer. We hebben vaak ervaren dat wie deelnam aan een opstelling zonder eigen inbreng als representant, zich sterk bij het gebeuren van de opstelling betrokken voelde en zelf ook nieuwe inzichten kreeg.

Voor wie meer bewust in het leven wil staan, is het deelnemen aan een workshop opstellingen heel verrijkend.

Begeleiding en nazorg

Het is gebruikelijk dat na een opstelling de “vraagsteller” soms onrustig is, in verwarring of juist heel energiek. Doel van de opstelling is dat na 1-2 weken het gebeurde een plaats gaat krijgen en iemand verandering waarneemt.

Indien de vraagsteller zich na een korte periode niet fijn voelt, onrustig blijft of onzeker is na zijn of haar opstelling is er de mogelijkheid contact met Marjon of Feico op te nemen. Zij kunnen desgewenst telefonisch contact opnemen en een advies geven. Zij kunnen desgewenst ook contact opnemen met Sanne Romp psychologe van Netwerk Psychologen, die mede bekend is met opstellingenwerk en de veranderingen die daardoor optreden.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Wij helpen u graag!