Orthopedagogie

Wat is orthopedagogie?

Opvoeden is een voortdurend proces tussen volwassenen en een jongeren. Meestal gaat het bij opvoeden over ouders en kinderen, of tussen leerkrachten (docenten) en leerlingen. Soms spelen andere volwassenen een rol. Gelukkig gaat dat opvoeden in verreweg de meeste situaties goed. Er is wel eens even een conflict of aanvaring tussen een volwassene en een kind, maar een oplossing wordt altijd gevonden. Eigenlijk lijkt het dat het grotendeels vanzelf gaat.

Soms gaat dat opvoeden niet goed. Pubers die veel meer willen dan ouders goedvinden, kinderen die niet zo goed alleen durven zijn of problemen die met een echtscheiding te maken hebben. Vaak is er op een vrij eenvoudige manier iets aan te doen. Bijvoorbeeld door op een andere manier met het kind te communiceren of om te gaan. Kinderen met een diagnose (b.v. pdd-nos of adhd) doen vaak een speciaal beroep op de opvoedingscapaciteiten van de ouders. Het is prettig als je als opvoeder daarin ondersteuning, tips of adviezen krijgt.

Onderwijsadvies

Het onderwijs is voor de meeste kinderen een leuke en vooral leerzame tijd. Voor enkelen is het minder leuk: het leren lukt niet, aansluiting met de andere leerlingen is er niet, er is veel ruzie, of er wordt gepest. Op welke manier kunnen de docenten het beste omgaan met het gedrag van deze kinderen? En wat zou er extra moeten gebeuren als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat?

Voorlichting

Kinderen en jongeren met bepaalde problemen (bijvoorbeeld met ADHD of ASS-problematiek) lopen vaak tegen de grenzen aan van de onderwijsgevenden. Ze krijgen regelmatig de schuld van de problemen, alsof het een bewuste keuze is van deze kinderen. Onderwijsgevenden zouden meer uit moeten gaan van de onmacht van deze jongeren. Gerichte voorlichting ten aanzien van deze onderwerpen in het onderwijs is helaas nog hard nodig.

Diagnose

ADHD, Asperger, ADD, ODD, PDD-nos… het lijkt wel eens dat er tegenwoordig veel vaker en veel sneller een stempel wordt gedrukt op een kind dan vroeger. Alsof daarmee alles is opgelost. Zo simpel is het echter niet. Opvoeden is op zich al een stevige klus. Het opvoeden van kinderen ‘met een diagnose’ gaat nog iets verder; het leidt vaak tot vragen en gevoelens van onzekerheid bij ouders. Een orthopedagoog kan dan meedenken in de opvoeding. Uitgangspunt voor de gesprekken, behandeling of begeleiding is vooral om de mogelijkheden van cliënten zelf te benutten. Kansen zijn er altijd, ze zijn alleen nog niet ontdekt. En daarnaar moeten we dus met elkaar op zoek. Motivatie is een belangrijke sleutel.

Tarieven

De meeste zorgverzekeraars vergoeden bijna het gehele bedrag van de eerste 8 consulten. Voor de zekerheid kunt u zelf de vergoedingsregeling bij uw verzekeraar controleren. Indien de verzekeraar een orthopedagoog generalist niet vergoedt, krijgt u de rekening thuisgestuurd. Het tarief voor alle werkzaamheden bedraagt € 80,00 per uur (45 minuten gesprek, 15 minuten administratie). Tijdens het testen of het uitwerken van testen is een uur 60 minuten. Telefoongesprekken of een e-mailconsult gaat per 15 minuten.

De meeste aangemelde problematiek proberen we in de eerste lijn op te lossen. In maximaal 8 gesprekken moeten we de situatie weer zo omgebogen hebben dat de cliënt zelf weer verder kan. Mochten er meer consulten of een langduriger begeleiding nodig zijn, dan is er de mogelijkheid voor de tweedelijns- zorg