Psychologie

Wanneer naar een psycholoog

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet goed gaat of zich somber, lusteloos of gespannen voelen. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor hun problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. Als je er echter na verloop van tijd niet goed zelf uitkomt, kan het uitkomst bieden om met een psycholoog te praten. Voorbeelden van zaken waarvoor de psycholoog vaak kan helpen zijn:
– Stemmingsklachten, zoals spanning, angst, schuldgevoelens, somberheid en eenzaamheid, die niet vanzelf over gaan.
– Problemen in relaties, thuis of op het werk.
– Problemen met het ouder worden.
– Verwerkingsproblematiek: als het niet lukt om een ingrijpende gebeurtenis of verlies van een geliefd persoon of een scheiding te verwerken.
– Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, nekpijn, maagpijn, trillende handen en slapeloosheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring te vinden is.
– Maar ook bij overspannenheid, burn out, depressie, paniek, dwang en eetproblematiek, conflictvermijding, moeite met grenzen stellen, sexualiteit, geloof,   en verlegenheid
– Kinderen en jongeren kunnen eveneens worden aangemeld met uiteenlopende problemen, zoals ADHD, PDD-NOS, gedragsproblemen, leerproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, eetproblemen, sociaal-emotionele problemen en functiestoornissen (zoals bedplassen), hoogbegaafdheid en dyslexie.
– Ook bij vage klachten en onvrede, of als er vraagtekens zijn of bepaalde klachten wel of niet problematisch zijn, kun je bij een psycholoog terecht.

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog probeert allereerst duidelijk te krijgen waar de klachten vandaan komen (diagnostiek). Dat is van groot belang, want de ervaring leert dat er vaak oplossingen worden gevonden op gebieden waar u eerst dacht geen problemen te hebben. Gezien de veelheid aan klachten waarvoor je bij een psycholoog terecht kan, hebben we ook vele technieken, trainingen en behandelingen tot onze beschikking. Bovendien is er een zeer uitgebreide “gereedschapskist” met test- en onderzoeksmateriaal, voor jong en oud.

Psychologische behandeling bij Integra

Na het intakegesprek volgt de meest geschikte behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en mogelijkheden. Dit kan variëren van enkele begeleidende gesprekken, tot actieve begeleiding met huiswerkopdrachten, neurofeedback, computergestuurde trainingen die thuis gedaan kunnen worden, begeleiding op school of op het werk, etc. Ook kunnen we ondersteunen bij schuldenproblematiek, bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) of hulp in de huishouding en dergelijke.

Vergoeding van psychologische begeleiding en behandeling van Netwerk Psychologen Harlingen

Wij hebben contracten met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars, waardoor de kosten worden vergoed (soms is er wel een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd). Daarnaast zijn we ook aangesloten bij een 2e lijns zorgorganisatie, waardoor ook langer durende behandelingen volledig worden vergoed. Een verwijsbrief van de huisarts is in bovenstaande gevallen wel van belang. U kunt echter ook eerst een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Meer informatie kunt u vinden op www.netwerkpsychologen.nl