Sportfysiotherapie

vacsoleildcm

Wanneer naar een sportfysiotherapeut

Sportfysiotherapie gaat verder. De sportfysiotherapeut is van meerwaarde als mensen niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag hun sport willen oppakken na de revalidatie. Toch ziet de sportfysiotherapeut ook andere doelgroepen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van therapie.

Voorbeelden van klachten die een sportfysiotherapeut kan behandelen:

De meeste redenen waarvoor men naar de sportfysiotherapeut gaat zijn schouder, knie, enkeldiagnostiek en behandeling. Verder kunt u bij de sportfysiotherapeut terecht voor andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten,blessurepreventie adviezen. 

Bijzonder bij Integra zijn de sportspecifieke inspanningstesten: kijk hiervoor op www.sportbeter.nu

Wat is sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut  is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een masteropleiding  voor sportfysiotherapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van sportblessures, inspanningsfysiologie en hij begrijpt wat de sporter beweegt en wat de eisen zijn die de sport aan het lichaam stelt. 

Het belangrijkste doel van de sportfysiotherapie is het zo snel mogelijk de sporter weer terug op sportniveau te brengen op een verantwoorde wijze. 

Het maken van geavanceerde kwalitatieve en kwantitatieve sportspecifieke bewegingsanalyses. Een ander belangrijk onderdeel is het opstellen van een gespecialiseerde behandeling van sporters, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden zoals deadlines, stress en de maatschappelijke omstandigheden zoals de druk van trainers of ouders.

Ook kun je bij de sportfysiotherapeut terecht voor blessurepreventie en trainingen om de prestatie te verbeteren. 

Sportfysiotherapie bij Integra

Sportfysiotherapie bij Integra Harlingen bekijkt de mens in zijn totaal. Bij Integra vinden we het belangrijk op zoek te gaan naar de oorzaak en kijken daarom naar uw klachten vanuit meerdere perspectieven. Daarnaast vinden we het van het grootste belang dat u zich op uw gemak voelt. Feico Douma, de sportfysiotherapeut van Integra, is door zijn gespecialiseerde opleiding en ervaring uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Hij kan voor iedereen een oplossing op maat voorstellen, die vooraf in alle rust met u besproken wordt. 

Vergoeding van sportfysiotherapie

Een verwijzing voor de sportfysiotherapeut is niet nodig. De sportfysiotherapie wordt vergoed als reguliere fysiotherapie.

De sportfysiotherapeut van Integra staat geregistreerd als erkend NFVS sportfysiotherapeut  in het Centraal Kwaliteitsregister voor sportfysiotherapieherapie bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten.

Juan Antonio Flecha: “thanx to Feico, i rode a good Tour de France”