Logopedie

Voor wie is logopedie?

Logopedie is voor iedereen en alle leeftijden. Voor problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken, kunnen zowel kinderen als volwassenen bij de logopedist terecht.

Wat kan de logopedist voor u betekenen?

Problemen met stem, spraak, taal en gehoor veroorzaken vaak beperkingen in de communicatie. Wanneer u of uw kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en schrijven, kan de logopedist u helpen. De logopedist kijkt samen met u hoe de klacht van u of uw kind het best aangepakt kan worden.

Werkwijze logopedie therapie

De logopedist begint met een intakegesprek en het afnemen van één of meer onderzoeken. Als hieruit blijkt dat behandeling nodig is, wordt er een behandelplan opgesteld en met u doorgesproken. Indien nodig, zal er overleg zijn met derden zoals bijv. huisarts, orthodontist of leerkracht. Ook binnen Integra Harlingen kan overleg of een gezamenlijke behandeling plaatsvinden als dat nodig blijkt. Zo krijgt u vanuit een integrale aanpak een maximaal resultaat. Juist door het samenwerken met andere disciplines staat de vraag van u of uw kind centraal en is behandeling op maat mogelijk.

Vergoeding

Voor een logopedisch onderzoek, advies en/of behandeling moet u worden verwezen door uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Logopedie zit in het basispakket en wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.
Op medische indicatie kan behandeling aan huis of op school plaatsvinden.

Meer informatie kunt u vinden op www.logopedieharlingen.nl