Hartrevalidatie

Integra heeft in samenwerking met cardiologen van MCL Harlingen de hartrevalidatie begeleiding van mensen met een hartaandoening in Harlingen opgezet.

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met een hartaandoening zoals hartfalen of ritmestoornissen. Maar ook voor mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt of een hartoperatie hebben ondergaan. Hartrevalidatie is ook zinvol in voorbereiding op een hartoperatie.

Waarom hartrevalidatie?

Een hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Door hartrevalidatie kunt u uw dagelijks leven weer oppakken en voortzetten binnen uw eigen mogelijkheden. U leert naar uw lichaam te luisteren en weer vertrouwen te krijgen. Ook aan de verwerking van uw hartaandoening en de effecten die deze heeft op de relatie met partner of kinderen wordt indien gewenst aandacht besteed.

Revalidatie op maat

Voorafgaand aan de revalidatie brengen wij eerst uw mogelijkheden en wensen in kaart. Dit gebeurt door middel van gesprekken met een fysiotherapeut en een conditietest. Zo nodig volgt een gesprek met een diëtist of psycholoog. Dit vooronderzoek vormt de basis voor uw revalidatieprogramma ‘op maat’. De duur van het programma is afhankelijk van uw aandoening, mogelijkheden en uw doelstelling.

Het revalidatieprogramma?

Het basisprogramma bestaat uit medische zorg, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Trainingen in groepsverband zorgen voor een optimale conditie en leren u omgaan met uw aandoening tijdens lichamelijke inspanning. Zo kunt u naar eigen vermogen meedoen aan bijvoorbeeld fietsen, lopen, fitness, zwemmen, roeien, sport en spel. Ook krijgt u ademhalings- en ontspanningsoefeningen als daar behoefte aan is.

Deskundige begeleiding in samenwerking met het MCL

Tijdens de revalidatie in gezondheidscentrum Integra wordt u begeleid door een team van deskundigen dat nauw samenwerkt, waaronder een psycholoog, fysiotherapeut en diëtist. Over de inhoud, opzet en kwaliteit van het programma vindt regelmatig afstemming plaats met cardiologen van het MCL.

Meer informatie gewenst? Wij staan u graag te woord aan de balie. Ook kunt u bellen of mailen: 0517-431789 info@integrabeweegt.nl