Tarieven Fysiotherapie 2022

(in het geval uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt)

Zitting € 37,-
Zitting Kinderfysiotherapie € 49,25
Zitting Manuele therapie € 49,25
Zitting Oedeemtherapie € 49,25

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 55,-
Shockwave € 63,75
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 49,25
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,25
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 48,25

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2-4 personen € 32,-
Toeslag voor uitbehandeling € 18,-
Toeslag buiten reguliere werktijden in overleg

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 48,25
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling
Eenvoudige, korte rapporten € 48,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 96,50