Tarieven Fysiotherapie 2023

(in het geval uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt)

Zitting € 42,50
Zitting Kinderfysiotherapie € 56,50
Zitting Manuele therapie € 56,50
Zitting Oedeemtherapie € 56,50

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 63,-
Shockwave € 73,-
Screening € 20,25
Intake en onderzoek na screening € 56,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 56,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 55,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2-4 personen € 36,75
Toeslag voor uitbehandeling € 20,50
Toeslag buiten reguliere werktijden in overleg

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 55,50
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling
Eenvoudige, korte rapporten € 55,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 98,50