Tarieven Fysiotherapie

(in het geval uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt)

Zitting € 35,50
Zitting Kinderfysiotherapie € 47,50
Zitting Manuele therapie € 47,50
Zitting Oedeemtherapie € 47,50

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 53,00
Shockwave € 61,50
Screening € 17,00
Intake en onderzoek na screening € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 46,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2-4 personen € 30,75
Groepszitting voor behandeling 5-10 personen € 23,50
Toeslag voor uitbehandeling € 15,50
Toeslag buiten reguliere werktijden in overleg

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 46,50
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling
Eenvoudige, korte rapporten € 46,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 93,00