Tarieven Fysiotherapie 2024

(in het geval uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt)

Zitting € 44,75
Zitting Kinderfysiotherapie € 59,25
Zitting Manuele therapie € 59,25
Zitting Oedeemtherapie € 59,25

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 66,25
Shockwave € 76,75
Screening € 21,25
Intake en onderzoek na screening € 59,25
Intake en onderzoek na verwijzing € 59,25

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2-4 personen € 38,50
Toeslag voor uitbehandeling € 21,50
Toeslag buiten reguliere werktijden in overleg

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 58,25
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling
Eenvoudige, korte rapporten € 58,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 103,50